Poklepem na základní kámen jsme dnes zahájili rekonstrukci a částečné rozšíření silnice I/55 v průtahu městem Kunovice. Cílem stavby je zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. První dopravní omezení začne platit od 19. července, kdy během uzavírky pracovního úseku na silnici I/55 budou řidiči využívat objízdnou trasu přes obec Míkovice a silnici I/50. Předpoklad dokončení stavebních prací je v roce 2022.

Cílem je zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provo­zu, včetně pěších a cyklistů a posílení kapacity silničního průtahu. Ta je na silnici I/55 dlouhodobě nevyhovující. Zejména v pracovních dnech v Kunovicích trápí řidiče časté komplikace a dlouhé kolony. Navíc jde o úsek častých nehod. V délce jednoho kilo­metru zde ročně dochází ke zhruba 20 nehodám. S ohledem na celkový význam silnice I/55 je třeba tyto pro­blémy co nejdříve vyřešit, aby byla zajištěna funkčnost dopravní obsluhy, než bude doprava svedena na dálnici D55. Součástí stavby je také rozšíření chodníků a cyklostezek,“ přiblížil ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek.

Rekonstrukce komunikace I/55 realizovaná Ředitelstvím silnic a dálnic ve spolupráci s městem Kunovice je jedním z velmi důležitých opatření, které má zlepšit dopravní situaci ve městě. „To je v posledních mnoha letech terčem oprávněné kritiky, jak našich občanů, tak i samotných řidičů. Cílový stav celé rekonstrukce by měl podstatně usnadnit průjezd automobilů městem i výrazně zkvalitnit veřejný prostor v našem městě. Projekt také nezapomíná na zvýšení komfortu cyklodopravy i pěších tak, aby byl pohyb obou skupin účastníků silničního provozu v daném úseku bezpečnější. Věřím, že po dokončení této významné stavby společně s vybudováním dalších úseků dálnice D55 již bude dopravní zátěž pro Kunovice mnohem nižší, než doposud. To za dočasné omezení spojené s výstavbou určitě stojí,“ řekl starosta města Kunovice Pavel Vardan

Rekonstruovaný úsek na silnici I/55 má délku 1200 m. „V lokalitě křižovatky se silnicí I/50 zvětšíme počet řadících jízdních pruhů a zrušíme přechod napříč silnicí I/55, který se přesune k autobusovým zastávkám. Autobusové zastávky přesuneme do zálivů, tak aby nezasahovaly do jízdních pruhů a upravíme také rampu mimoúrovňové křižovatky v délce 28 m (rampa MÚK v návaznosti na křižovatku s I/55). V ulici Na Rynku snížíme šířku asfaltové vozovky silnice I/55 a podél ní vybudujeme par­kovací pruhy (zálivy) s dlážděným povrchem a dále také zřídíme nové zálivy pro autobusové zastávky. V příštím roce budou práce pokračovat úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu,“ popsal projektový manažer zhotovitele stavby společnosti Skanska a. s. Roman Zbořil.

Stavba I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření

zhotovitel: Skanska a.s.

cena stavby dle smlouvy: 116 mil. Kč (bez DPH)

předpokládané zprovoznění stavby: 2022

Print Friendly, PDF & Email