Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje akci I/69 Vsetín, rampa Mostecká. Jedná se o přestavbu mimoúrovňové křižovatky v místní části Rokytnice.

Jde o velmi nebezpečný úsek, kde často dochází k dopravním nehodám. Problematické je zejména odbočování vlevo z velmi frekventované silnice I/57. V rámci stavby proto dojde k vybudování dvou nových větví křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zcela zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulosti dopravy,“ představil novou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Nové křižovatkové větve budou napojeny na okružní křižovatku, která vznikne na silnici I/69. Součástí stavby je také výstavba nových autobusových zastávek a úpravy místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.

Dopravní omezení

Do konce roku budou na stavbě probíhat přeložky inženýrských sítí a budování retenční nádrže. Tyto práce se zatím obejdou bez dopravního omezení. „Do konce roku zatím předpokládáme, že bude provoz omezen a řízen semafory pouze po dobu několika dní, a to na podzim. Další dopravní omezení, bez kterého se práce neojedou v příštím roce, ještě upřesníme a řidičům včas sdělíme,“ doplnil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

I/69 Vsetín, rampa Mostecká

Hlavní trasa:

kategorie: S 11,5/90

počet všech stavebních objektů: 31

zhotovitel: sdružení Strabag a Eurovia

cena stavby dle smlouvy: 220 mil. Kč bez DPH

předpokládané zprovoznění stavby: 2024

Print Friendly, PDF & Email