Ředitelství silnic a dálnic dnes zahajuje výstavbu dálničního mostu na D55, který umožní kapacitní překonání řeky Moravy a výrazně v místě zvýší plynulost a bezpečnost silničního provozu. Součástí stavby je také protihluková stěna, která ochrání obytnou zástavbu Napajedel před hlukem z dálnice.

„Jedná se o ocelový jednopolový most, jehož nosná konstrukce je společná pro oba směry budoucí dálnice. Most bude realizován v předstihu před dálničním úsekem mezi Napajedly a Babicemi jednak z důvodu špatného stavu současného mostu na silnici I/55, ale také aby byl co nejdříve ukončen stav, kdy musí řidiči sjíždět z dálnice přes kruhový objezd u čerpací stanice, kde se zejména ve špičkových časech tvoří kolony. Most bude zprovozněn v roce 2025,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.   

Stavba D55 Napajedla – Babice je rozdělena do tří etap. První, která řeší napojení dálnice D55 na stávající silnici I/55, se již staví v rámci akce D55 Babice – Staré Město. Stavba mostu přes řeku Moravu je druhou etapou. Po dokončení mostu bude navázáno třetí etapou, což je 7,5 kilometru dlouhý dálniční úsek, který propojí dálniční most přes Moravu s aktuálně realizovanou dálnicí u Babic.

D55 Napajedla – Babice, most SO 201

Hlavní trasa:

délka: 0,5 km

kategorie: D 25,5/120

počet všech stavebních objektů: 38

zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., MI Roads a.s.

cena stavby dle smlouvy: 674 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2023 – 2025

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 266,7 kilometrů nových staveb. Jedná se o 158,5 km dálnic a 108,2 km silnic I. třídy. Ve výběrovém řízení se nachází dalších 83,5 km dálnic a silnic I. třídy.

 

 

Print Friendly, PDF & Email