Opravu frekventované silnice I/49 ve Zlíně v křižovatce u Albertu (viz mapka níže) zahájíme v pondělí 4. 7. v ranních hodinách. Práce máme naplánovány na 2 týdny. Každý týden opravíme jeden směr. Po celou dobu zůstane zachován provoz v režimu 1+1. Jako první začneme opravovat povrch vozovky ve směru z Otrokovic do Zlína. Během prvního týdne prací nebude možné odbočit k přilehlé čerpací stanici ze silnice I/49, pouze z ulice L. Váchy. Po celou dobu prací, tedy dva týdny, bude uzavřena odbočka k Albertu, tzn. do ulice Přímá. Uzavírkou chceme předejít kolizním situacím na železničním přejezdu. 

Vzhledem k vytíženosti této komunikace se řidičům předem omlouváme za dopravní komplikace. Termín opravy jsme záměrně zvolili začátkem července, tedy v době dovolených, kdy je intenzita dopravy o něco nižší.

Oprava vyjde na 12,47 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email