Dálnice D55 mezi Olomoucí a Břeclaví je plánována již od roku 1963. Stokilometrová trasa, která by měla v celé své délce v průběhu následujících deseti let plně nahradit dopravně přetíženou silnici I. třídy I/55 je důležitou dopravní tepnou zejména pro řidiče z Olomouckého, Zlínského a Jihomoravského kraje.

Trasa D55 je rozdělena do 13 úseků. Tři jsou již v provozu, a to  5503 Hulín – Skalka (včetně související stavby Hulín – Hulín-východ), 5504 Otrokovice, SV obchvat a 5505 Otrokovice. Celkem jde o devatenáctikilometrový úsek, který již řidiči využívají. Poslední dokončená část dálnice D55 – obchvat Otrokovic byla zprovozněna v roce 2021 a výrazně ulevila frekventované křižovatce v Kvítkovicích, která musela odbavit průměrně až 21 tisíc vozidel za den.

D55 5506  Napajedla – Babice

Navazující úsek 5506 je rozdělen do tří dílčích částí. První z nich 5506.1 Most na D55 přes Moravu v současné chvíli přechází z přípravy do realizace a je již znám jeho budoucí zhotovitel. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a MI Roads a.s. za 674,433 mil. Kč bez DPH, což je cca 96,9 % předpokládaných stavebních nákladů. Tento ocelový jednopolový most u Napajedel s přemostěním v délce 113 m přes koryto řeky Moravy by měl být zprovozněn v roce 2025.

U města Najedla se nachází druhá z plánovaných částí úseku D5506.2. Zde se přípravné práce protahují z důvodu nutnosti křížení budoucí trasy dálnice s železniční tratí. Původně plánovaná estakáda byla v dokumentaci nahrazena podjezdem pod dráhou s navazujícími hlubokými zářezy, jejichž technické řešení stále není definitivní. Třetí část tohoto úseku D5506.3 je aktuálně ve výstavbě společně s úsekem D5507 Babice – Staré Město.

D55 5507  Babice – Staré Město 

Na trase budovaného 8,5 kilometrového úseku dálnice mezi Babicemi a Starým Městem v zimních měsících pokračují práce zejména na mostech, které jsou v různých fázích rozpracovanosti. Celkově zde roste 18 mostů a 3 mimoúrovňové křižovatky. Náročná je výstavba zejména z hlediska koordinace se Správou železnic. Úsekem prochází dva traťové úseky a výluky jsou možné vždy pouze na jednom z nich. Z toho důvodu se jeden z mostů bude realizovat tzv. podsouváním pod dráhu. Nejprve bude realizována jedna polovina železobetonového rámu, která se následně na kolejnicích přesune na definitivní místo a osadí a stejným způsobem bude následně realizována i druhá půlka, která se k již osazené opět na kolejnicích přisune a napojí. Touto metodou bude výrazně zkrácena doba výstavby a traťové výluky budou moci být zkráceny na minimum.

Řidiči, kteří jezdí po silnici I/55 mezi Starým Městem a Huštěnovicemi, mohou v těchto dnech také sledovat dokončovací práce na okružní křižovatce, jejíž zprovoznění plánujeme letos na konci I. kvartálu.

V navazujícím úseku D55 5508 Staré Město – Moravský Písek v délce 8800 m aktuálně panuje čilý stavební ruch. Ve výstavbě je 9 mostů, 2 mimoúrovňové křižovatky a protihlukové stěny v délce 456 m. U dvou mostů už je hotová nosná konstrukce, a to u mostu přes Zlechovský potok a nad dálnicí u Moravského Písku.

Další mostní objekty jsou nyní v různých fázích rozpracovanosti. U mostu u Kostelan chystáme bednění pro nosnou konstrukci, jejíž betonáž plánujeme ještě v zimě. Dále na trase budujeme kanalizace, retenční a sedimentační nádrže. Zajímavostí je skutečnost, že tento úsek budou jako první dálničních úsek v České republice chránit obří ptačí sítě. Cílem je ochrana hnízdících a prolétajících ptáků v okolí rybníku u Polešovic na sousedním Zlínsku.

D55 5509 Moravský  Písek – Bzenec

V posledním navazujícím čtyřkilometrovém úseku ve výstavbě na dálnici D55 5509 Moravský  Písek – Bzenec se díky teplému počasí na trasu opět vrátili archeologové, kteří u Domanínského potoka dokončují mimořádně úspěšný průzkum. Mezi nálezy jsou základy staveb, pecí či zásobních jam. V této lokalitě budou pracovat do konce února.

Další úseky budoucí dálnice D55 jsou zatím v různých fázích přípravy. Infoletáky ke stažení:

D55 5501 Olomouc – Kokory 

 D55 5502 Kokory – Přerov 

D5510 Bzenec – Bzenec – Přívoz

D5511 Bzenec – Přívoz – Rohatec

D55 12 Rohatec – Lužice

D55 5513 Lužice – Břeclav

Kompletní dálnice D55 tvoří důležité severojižní spo­jení. Jde o nejkratší spojení Olomouce s Břeclaví a Bratislavou. Dálnice odvede dopravu z center 18 měst a obcí. Přesun dopravy ze směrově neroz­dělených komunikací na čtyřpruhovou D55 zvýší bezpečnost řidi­čů, protože odstraní rizi­ko střetů s protijedoucími vozidly. Navíc přinese motoristům výrazné zkrácení jízdní doby. Z mezinárodního hledis­ka bude s postupující integrací Evropy narůstat i význam dálnice D55 jako transevropského spojení ve směru sever – jih.

 

Print Friendly, PDF & Email