Jeden z posledních videozáznamů ze stavby JV obchvatu Otrokovic, který zachycuje průběh prací za uplynulý měsíc. Druhý jízdní pás dálnice D55, včetně okružní křižovatky v Napajedlích zprovozníme už 4. 11. odpoledne!

 

Stavba JV obchvatu Otrokovic v délce 3,1 km byla zahájena v roce 2018. Investice na jeho výstavbu přesáhne částku 710 mil. bez DPH. Zhotovitelem stavby je Eurovia CS, a.s.

Součástí stavby „D55 5505 Otrokovice obchvat JV“ je vybudování:

  • 4 mostních objektů v celkové délce 244m (1 na dálnici, 2 nad dálnicí, 1 na větvích křižovatky)
  • 1 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Napajedla)
  • 1 okružní křižovatky
  • 3 protihlukových stěn (délka 1819 m)
  • 1 opěrné zdi (plocha 314 m²)
Print Friendly, PDF & Email