Opravu frekventované křižovatky v Uherském Hradišti v místě křížení silnice I/55 s ulicemi Sokolovská a Všehrdova zahájíme již 6. 4. Akce se bohužel neobejde bez dopravního omezení. Provoz bude nutné zredukovat do režimu 1+1. Zejména v době dopravních špiček lze předpokládat časové zdržení. Odbočka na silnici  II/497 z I/55 bude 14 dní zcela uzavřena. Pro řidiče jsou stanoveny objízdné trasy, které budou přehledně značeny (viz mapka). Dopravní omezení nebude trvat déle než 3 týdny. Následné dokončovací práce, např. nástřik vodorovného dopravního značení či doplnění protismykového povrchu, budeme realizovat ještě v průběhu května, již však bez nutnosti využití objízdných tras.

Vzhledem k uzavřené silnici II/497 budou objízdné trasy tonážně rozděleny. Pro vozidla do 3,5t bude objízdná trasa vedena po silnicích I/55, III/05014, ul. Větrná a ul. 1. máje, a to přes místní část města Mařatice. Tato objízdná trasa je určena i pro autobusovou dopravu. Vozidla nad 3,5t  pojedou po silnicích I/55, III/42826, III/42824, I/55, III/49725, III/49724 a II/497, a to přes město Staré Město, Huštěnovice, Babice, Spytihněv, Napajedla, Topolnou, Bílovice a místní část města Uherské Hradiště – Jarošov. Objízdná trasa, vzhledem k omezení jízdy ve směru do centra města Uherské Hradiště, bude vedena po silnicích I/55, III/05013 a ul. Na Morávce, ul. Politických vězňů a ul. Hradební.

Print Friendly, PDF & Email