V letošní stavební sezóně plánujeme opravu mostu přes řeku Moravu v Uherském Hradišti. Důvodem je celkový stavební stav mostu, který byl postaven v roce 1956 a od té doby neprošel zásadnější rekonstrukcí. Opravy se budou týkat výměny izolace a dalších prvků, které jsou již na hranici životnosti.

Během opravy dojde k opravě izolace a odvodnění mostu. Budou vyměněny mostní závěry, chodníkové římsy a zábradlí. Vozovka na mostě bude rozšířena. Spodní stavba a nosná konstrukce budou sanovány a proběhne údržba mostních ložisek. Křižovatka s ulicí Moravní nábřeží bude doplněna o přechody pro chodce.

Práce na mostě budou probíhat po polovinách. Provoz bude veden v obou směrech v režimu 1+1 bez semaforů.

Zahájení stavebních prací předpokládáme během letních prázdnin tohoto roku. Pak bude jedna polovina hotova do listopadu letošního roku. Druhá polovina bude realizována příští rok během jara. Každá polovina by měla trvat přibližně 4 měsíce. Náklady na opravu mostu nyní odhadujeme na 38 mil. Kč.

Print Friendly, PDF & Email