Dobrá zpráva! Vysoutěžili jsme zhotovitele přípravných prací dlouho očekávané stavby “I/69 Vsetín, rampa Mostecká.” Půjde o vybudování dvou nových křižovatkových větví frekventované křižovatky silnic I/57 a I/69 ve Vsetíně v místní části Rokytnice. Úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Jde o velmi nebezpečný úsek, kde často dochází k nehodám s tragickými následky. Už na podzim zahájíme přípravu území. Půjde o kácení dřevin a skrývku ornice. Současně už také připravujeme soutěž na zhotovitele hlavních stavebních prací, které plánujeme zahájit už v příštím roce. Předpoklad dokončení stavby je v roce 2024.

INFOLETÁK KE STAŽENÍ ZDE

Print Friendly, PDF & Email