Na stavbě dálnice D49 v úseku Hulín – Fryšták v délce 17,3 km panuje i v zimních měsících čilý stavební ruch. Na mostech probíhají práce na založení, pilotách a odbourávání hlav pilot.

Cílem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční opravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49. To se příznivě dotkne i všech obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín. Předpoklad dokončení prací je v roce 2024.

Podrobné informace o stavbě tohoto úseku dálnice D49 jsou k dispozici v infoletáku ZDE 

DATA O STAVBĚ

Délka úseku: 17 300 m

Zahájení: 2008/2021

Kategorie/šířkové uspořádání: D 24,5/120

Počet mostů:

na dálnici: 16

nad dálnicí: 9

na ostatních komunikacích: 5

celková délka mostů: 1773 m

Mimoúrovňové křižovatky: 2

MÚK Třebětice, MÚK Holešov celková délka větví: 2600 m

Délka protihlukových stěn: celková délka 5626 m (počet 10)

Cena dle smlouvy z roku 2008:

5 959 599 028 Kč (bez DPH)

Dokončení: 2024

Print Friendly, PDF & Email