Na stavbě “rampy Mostecké” ve Vsetíně začínáme budovat retenční nádrž. Dnes probíhá zarážení larsenové stěny budoucí nádrže. Tyto práce zatím nemají vliv na plynulost provozu. Stále platí jen snížená rychlost na 30 km/h a zúžené jízdní pruhy v obou směrech silnice I/69.

Retenční nádrž bude zachycovat vodu z komunikace a v případě vydatných srážek zabrání náhlému přeplnění potoka Rokytenka.

Print Friendly, PDF & Email