Na stavbě I/35 Lešná – Palačov aktuálně pracujeme na odtěžování zeminy ze zářezů a zřizujeme násypy zlepšenou zeminou. Pokračujeme v zakládání mostů a ve výstavbě spodních staveb mostů. Na části D48 budujeme napojovací větve u původní MÚK Palačov, na které nejpozději v červenci převedeme provoz.

Na části I/35 Lešná – Palačov jsou hotovy přeložky většiny inženýrských sítí včetně meliorací. Na stavbě D48 MÚK Bělotín – Rybí byla v prosinci 2023 uvedena do provozu první část stavby D48 v okolí obce Polom a na dalším úseku Palačov – Nový Jičín byla na jaře 2024 převeden provoz, do nově zbudovaného pravého jízdního pásu a aktuálně probíhá výstavba levých mostů a levého jízdního pásu. Současně se projektuje sanace sesuvného území v km 12,5 – 12,8.

Takzvaná „palačovská spojka“ bude po svém dokončení nejkratším spojením Valašska s dálniční sítí. Stavba propojí silnici I/35 s dálnicí D48 a následně s dálnicí D1. Po jejím dokončení se výrazně uleví okolním obcím, protože řidiči kamionů přestanou využívat extrémně zatížené silnice druhé a třetí třídy. Nejvíce si však oddychne město Hranice a obce, přes které je nyní vedena doprava po I/35, tj. Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Teplice nad Bečvou.

Jedná se o novostavbu více než pětikilometrové silnice I/35 mezi obcemi Lešná a Palačov a dále o rekonstrukci dálnice D48 Dub – Palačov a novou mimoúrovňovou křižovatku silnic D48 a I/35 – MÚK Palačov. Součástí stavby je vybudování celkem 16 mostů, 6 protihlukových stěn v délce přes 4 km a mimoúrovňové křižovatky MÚK Palačov. Vybudováním kvalitního, kapacitního dopravního při­pojení komunikace I/35 na dálnici D48 a pá­teřní dálniční tah D1 se vytvoří předpoklady pro další rozvoj valašského regionu.

Zprovoznění stavby plánujeme v roce 2026.

I/35 Lešná – Palačov

Hlavní trasa:

novostavba silnice I/35 Lešná – Palačov

délka: 5,2 km

kategorie: S 24,5/100

přestavba silnice I/48 na dálnici D48 Dub – Palačov

délka: 3,7 km

kategorie: R 25,5/100

zhotovitel: COLAS CZ, Colas Hungária Zrt., FIRESTA-Fišer, rek. stavby

cena stavby dle smlouvy: 2 184 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2023 – 2026

Print Friendly, PDF & Email