Na budované trase dálnice D49  v úseku Hulín – Fryšták ještě ve vybraných lokalitách pracují archeologové. U obce Horní Lapač nečekaně objevili osadu z doby kamenné. Našli například pozůstatky obydlí, sekerky, pazourky a keramiku. Na trase pokračují práce na konsolidačních násypech mostů a dálničním tělese.

“Během skrývek orniční půdy jsme natrefili na nálezy keramických střepů a následně i stopy zahloubených do země pravěkých objektů. Právě na základě charakteristický zdobené keramiky bylo možné pravěkou osadu datovat kultury s lineární keramikou. Pro tuto, na našem území nejstarší zemědělskou kulturu, je typické zdobení keramických nádob lineárním ornamentem rytých líni, někdy uspořádaných do složitých geometrických vzorů, jindy dlouhé ryté linie měly tvar složitých meandrů. Rytou výzdobu, často doplňují drobné kulaté vpichy tzv. notový ornament, ” popsal vedoucí archeologického týmu Arkadiusz Tajer z Archeologického centra Olomouc.

V lokalitě archeologové zatím identifikovali přes 500 objektů. Většina z objektů jsou jamky po kůlech, seskupené do několika pravidelných, obdélných struktur pozůstatků nadzemních domů.

“Objev neolitické osady byl nečekaným překvapením, a to i pro to, že se jedná o území poměrně ubohé na archeologické nálezy. K dnešnímu dni byla prozkoumána přibližně polovina lokality a výkopové práce budou pokračovat zřejmě až do konce září,” sdělil Tajer.

Na trase D49 mezi Hulínem a Fryštákem probíhají práce na konsolidačních násypech mostů a dálničním tělese, např. pokládka geotextilie (viz video níže).

 

Print Friendly, PDF & Email