Vybrali jsme nejvýhodnější nabídku na realizaci stavby “D55 5508 Staré Město – Moravský Písek”, kterou podala spol. Skanska a.s. za nabídkovou cenu 1 951,96 mil. Kč bez DPH. Stavba dálnice o délce 8,8 km má vydána potřebná stavební povolení a její zahájení plánujeme letos v srpnu.

Print Friendly, PDF & Email