Ředitelství silnic a dálnic s. p. zajišťuje v pravidelných pětiletých intervalech celostátní sčítání dopravy (CSD), a to nejen na dálnicích a silnicích I. třídy v jeho správě, ale rovněž i na silnicích II. třídy a vybraných silnicích III. třídy a místních komunikacích některých statutárních měst. Zveřejněné výsledky ukazují, že doprava oproti minulému CSD, které bylo prováděno v roce 2016, opět významně narostla. Průběh sčítání i způsob jeho vyhodnocování přitom výrazně ovlivnila pandemie koronaviru.

Nové výsledky celostátního sčítání dopravy ukázaly, že bez ohledu na kategorii vozidel jsou nejvytíženější silnice v kraji v centru Zlína. Největší intenzita těžké nákladní dopravy byla zaznamenána na dálnici D1 Kroměříž – Hulín a v napojujícím uzlu na D55 Hulín. Zajímavostí je, že ve Zlínském kraji jako jediném z ČR patří k nejvíce zatíženým komunikacím, tedy s vyšší dopravní intenzitou než na nejvytíženější dálnici, také silnice III. třídy, a to III/49018 Zlín, ul. Okružní mezi ul. Nábřeží a Středová, kde projede 20 849 vozidel za den.

Všechna motorová vozidla celkem – Zlínský kraj
úsek počet vozidel
I/49 Zlín, třída Tomáše Bati mezi ul. Přímá a U Dřevnice 33612
D55, úsek uzel Hulín (D1) – Hulín-východ (II/432) 18562
II/490 Zlín, ul. Sokolská mezi ul. Vodní a 2. května 18322
III/49018 Zlín, ul Okružní mezi ul. Nábřeží a Středová 20849
Těžká motorová vozidla celkem (nákladní + BUS)
úsek počet vozidel
D1, úsek Kroměříž-východ – Hulín-západ 5278
I/49 Zlín, třída 3. května mezi ul. Masarykova a Zahradní 5195
II/427 Staré Město, ul. Kostelanská mezi ul. Brněnská a silnicí I/50 2345

Sčítání bylo provedeno stejně jako v případě CSD 2016 pro celkem 13 kategorií vozidel včetně cyklistů za využití automatického i ručního způsobu sčítání. V úsecích sčítaných ručním způsobem pak sčítání proběhlo ve 4–6 opakováních na každém úseku za účasti jednoho až šesti brigádníků v závislosti na dopravním zatížení úseků. Vlastní sčítání pak probíhalo za pomoci mobilní aplikace s možností on-line přenosu dat do centrálního datového skladu.

Print Friendly, PDF & Email