Nově vznikající dálnice D55 vydává archeologům mimořádně vzácné a bohaté nálezy. Tento týden skočil záchranný archeologický výzkum v úseku D55 Babice – Staré Město, který se s celkovým počtem 206 nálezů řadí k velmi úspěšným. V navazujícím úseku stavby dálnice mezi Starým Městem a Moravským Pískem naopak archeologové začali pracovat zhruba před měsícem a už nyní mají prozkoumáno několik stovek objektů z různých období.

 „Většina nalezených objektů tvoří vyšší struktury, což jsou tehdejší domy. Máme například zachycený úžasný celý půdorys 30 m dlouhého domu, který patří pravděpodobně kultuře s lineární keramikou. Dále jde o několik dalších sídlištních komponent z doby kamenné. Je velice zajímavé, že se zde setkáváme s jižní větví popelnicových polí, kulturou velatickou, která byla následně v pozdní době bronzové vystřídána slezskou kulturou ze severu. Pohybujeme se tedy v území, které tvořilo trychtýř, kde se kultury krásně prolínaly. Velmi vzácným nálezem jsou hrnečky z pozdní doby kamenné také například žárový hrob u Nedakonic, který ukrýval sedm neporušených nádob z doby bronzové, prozradil vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

 

Nově vznikající úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem v délce 8800 m je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici. Stávající dvoupruhové uspořádání silnice I/55 přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Po dálnici D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem se řidiči poprvé projedou v roce 2024. Součástí stavby je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Předpokládaná výše investice činí 2 610 000 000 Kč bez DPH.  Předpoklad zahájení stavby je na podzim tohoto roku.

 

Print Friendly, PDF & Email