Archeologové začali pracovat v dalším nově vznikajícím úseku dálnice D55 Staré Město – Moravský Písek. Četnost nálezů je už nyní mimořádná. Během jednoho týdne prozkoumali více než 40 objektů a předpokládají výsledek čítající až několik tisíc objektů. Nejvíce objevů hlásí pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno z oblasti u obce Polešovice. Jedná se například o velmi vzácné nádoby ze starší doby bronzové z období cca 3500 let př. n. l. Velkou raritou je také žárový hrob u Nedakonic, který ukrýval sedm neporušených nádob.

Aktuálně zkoumaná plocha u obce Polešovice připomíná les z kolíků, kterými si archeologové značí místa, kde předpokládají další zajímavé objevy. „Naleziště u Polešovic považuji za nejvýznamnější na Moravě a označil bych ho dokonce za učebnici archeologie, kde se ukrývá 6000 let kontinuálního vývoje. Nálezy datujeme od doby kamenné do středověku,“ prozradil vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Úsek dálnice D55 v katastru Polešovic se vyznačuje příhodnou polohou na naváté písečné duně, která byla obklopena ze tří stran bažinami. „Na pravém břehu řeky Moravy, což byla velmi strategická poloha pro osídlení, žili lidé od 6. tisíciletí před naším letopočtem. Skutečnost, že půjde o velmi bohaté naleziště, jsme očekávali. V této oblasti provádíme za pomoci obce Polešovice pravidelný výzkum již od roku 2000,“ doplnil archeolog Marek Lečbych.

Nově vznikající úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem v délce 8800 m je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici. Stávající dvoupruhové uspořádání silnice I/55 přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Po dálnici D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem se řidiči poprvé projedou v roce 2024. Součástí stavby je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Předpokládaná výše investice činí 2 610 000 000 Kč bez DPH. Aktuálně zde stále probíhají přípravné zemní práce, skrývka ornice a výběrové řízení na hlavního zhotovitele stavby. Předpoklad zahájení stavby je na podzim tohoto roku.

Print Friendly, PDF & Email