Zcela novou technologii v rámci zakládání mostů realizujeme v těchto dnech na stavbě dálnice D55 5508 v úseku Staré Město – Moravský Písek. Jedná se o první dálniční úsek v ČR, kde probíhá ražení prefabrikovaných pilot budoucího mostu u Nedakonic. Tradiční vrtané piloty v léto lokalitě nebylo možné realizovat kvůli problému s podložím, a to tlakovou vodou a písky.

Ražené piloty v délce 12 – 8 m a rozměru 40/40 cm dosud nebyly využity na dálniční stavbu, ale zejména pro železniční stavby. Prvním mostem v ČR, při jehož zakládání je využita nové metoda ražením prefabrikovaných pilot, se nachází o obce Nedakonice. Přes něj bude přeložena v budoucnu silnice III. třídy. Stejnou technologii využijeme i na dalším mostu u obce Polešovice. Opět půjde o přeložku místní komunikace, které povede nad dálnicí.

Součástí stavby dálnice D55 5508 Staré Město – Moravský Písek je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Předpoklad zprovoznění je v roce 2024.

Print Friendly, PDF & Email