Finálního zprovoznění jihovýchodního obchvatu Otrokovic se řidiči dočkají už zítra! Ve čtvrtek 4. 11. ve 14:00 zprovozníme oba jízdní pásy tohoto nového úseku dálnice D55, včetně okružní křižovatky v Napajedlích.

Nová okružní křižovatka bude sloužit jako napojení silnice I/55 a dálnice D55. Vzhledem k ještě stále probíhající opravě silnice III/49724 v ulici Dr. Beneše v Napajedlích, kterou realizuje krajská organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje, zatím ještě nebude možné z nové okružní křižovatky odbočit do Napajedel. „Silnici III/49724, ulici Dr. Beneše, zprovozníme 10. prosince,“ uvedl provozně – technický náměstek ŘSZK Radek Berecka.

Upozorňujeme řidiče na případné dopravní komplikace, které mohou nastat v souvislosti s odstraňováním přechodného dopravního značení ve čtvrtek 4. 11. v době zprovoznění obchvatu po 14:00.

„Jsme rádi, že se nám navzdory nepříznivé epidemiologické situaci podařilo dodržet plánovaný termín zprovoznění stavby, kterou jsme zahájili v roce 2018. Veškerá tranzitní doprava ve směru Přerov – Uherské Hradiště a Zlín – Uherské Hradiště bude odkloněna po obchvatu a nebude již více zatěžovat dosud frekventovanou křižovatku v Kvítkovicích,“ uvedl ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Během stavby „D55 5505 Otrokovice obchvat JV“ jsme vybudovali:

  • 4 mostní objekty v celkové délce 244 m (1 na dálnici, 2 nad dálnicí, 1 na větvích křižovatky)
  • 1 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Napajedla)
  • 1 okružní křižovatky
  • 3 protihlukové stěny (délka 1819 m)
  • 1 opěrou zeď (plocha 314 m²)

Výše investice přesáhne částku 700 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email