ŘSD obdrželo 5 nabídek uchazečů na realizaci stavby “D55, 5506.1 Most SO 201 a souvisejících objektů”. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. a MI Roads a.s. za 674,433 mil. Kč bez DPH, což je cca 96,9 % předpokladu. Stavba má pravomocné stavební povolení.

Stavba mostu umožní kapacitní překonání trasy dálnice D55 přes řeku Moravu. Spolu s dalšími stavebními objekty zároveň zajistí lepší plynulost a bezpečnost silničního provozu. Výstavbou navržené protihlukové stěny dojde k dostatečné ochraně obytné zástavby Napajedel, čímž se zlepší životní podmínky tamních obyvatel.

Infoleták o stavbě ke stažení ZDE

Print Friendly, PDF & Email