ŘSD obdrželo 6 nabídek uchazečů na realizaci stavby “I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba”. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení MI Roads a.s., Doprastav a. s. a Duna Aszfalt za nabídkovou cenu 1 706,7 mil. Kč bez DPH (64,7% předpokladu). Na stavbu stále probíhá stavební řízení.

Stavba I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R57 Valašské Meziříčí–Vsetín v úseku Bystřička–Jablůnka. Výstavba tohoto úseku je pokračování přeložky silnice I/57 mimo zastavěné území, protože navazuje na dokončenou stavbu I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba.

Podrobné informace o stavbě jsou k dispozici v infoletáku ZDE

 

 

Print Friendly, PDF & Email