Nová okružní křižovatka na silnici I/69 ve vsetínské části Rokytnice je již plně průjezdná bez omezení. Semafory jsme odstranili. Jedná se o součást stavby “rampy Mostecké”. Nyní budujeme zárubní stěny ve svahu Žamboška, které jsou nosným prvkem pro sjízdnou rampu.

Na vybudovanou okružní křižovatku budou napojeny nové křižovatkové větve.  Součástí stavby je také výstavba nových autobusových zastávek a úpravy místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.

I/69 Vsetín, rampa Mostecká

Hlavní trasa:

kategorie: S 11,5/90

počet všech stavebních objektů: 31

zhotovitel: sdružení Strabag a Eurovia

cena stavby dle smlouvy: 220 mil. Kč bez DPH

předpokládané zprovoznění stavby: 2024

Print Friendly, PDF & Email