Ředitelství silnic a dálnic s. p. vybralo zhotovitele opravy dálnice D1 na trase Mořice–Kroměříž. Po zohlednění cenové nabídky a nejkratšího termínu realizace zvítězilo společenství firem Opravy silnic Bohemia a Vialit Soběslav, které v úseku km 245,6 až 257,5 směrem z Prahy provede pokládku dvouvrstvého mikrokoberce.

Zvolená technologie bude využita za účelem uzavření současného cementobetonového krytu dálnice D1. Opatření zamezí  průniku vody a degradaci povrchu narušeného hustým provozem i počasím (frekvence dopravy překračuje 16 500 aut všech kategorií denně, z toho více než 4 400 kamionů). Před dokončením zakázky proběhne také obnova značení a dopravních knoflíků.

Cena opravy dosahuje částky cca 59,2 milionu Kč bez DPH. Stěžejní práce proběhnou v termínu od 20. 8. do 24. 9. 2023 za částečné uzavírky dálnice D1. Provoz na hlavní trase povede po neopravované části dálnice v obousměrném režimu pruhů 1+1, uzavřenou mimoúrovňovou křižovatku MÚK Kojetín (EXIT 253) vpravo nahradí objízdná trasa vyznačená přes souběžnou silnici I/47.

Print Friendly, PDF & Email