V souvislosti s aktuálním střídáním nízkých a vysokých teplot noc/den se řidiči mohou setkat s lokálními poruchami vozovek, například výtluky. Živnou půdou pro vznik výtluků jsou nízké teploty, vyšší úhrny srážek a vysoká intenzita nákladní dopravy. Nejvíce závad ve Zlínském kraji aktuálně  evidujeme na silnicích I/49, I/57 a  I/50.

Letošní zimní sezóna patří zatím ve srovnání s předchozími v četnosti oprav výtluků v těm náročnějším. Důvodem je jednak dřívější nástup zimního počasí, než bývá obvyklé, a také větší počet mrazových cyklů.

Nejnáročnější situace je nyní na silnici I/57 mezi Vsetínem a obcí Horní Lideč. Výtluky průběžně provizorně opravujeme takzvanou studenou asfaltovou směsí. Velkoplošné vysprávky nás následně čekají na jaře, jakmile budou příznivější klimatické podmínky.

Dalším úsekem s aktuálním častým výskytem výtluků je frekventovaná silnice I/49 ve směru na Bratřejov a dále se výtluky často objevují v centru Zlína, a to zejména na MHD zastávkách např. v Malenovicích. Výtluky nyní průběžně opravujeme také na silnici I/50 u Bánova a na ochvatu Uherského Hradiště. Poškození vozovky evidujeme i v centru Zlína u divadla. Zde opět vozovku provizorně opravíme a následně nás konkrétně v tomto úseku čeká již avizovaná finální oprava během letních prázdnin. Situaci průběžně sledujeme, na některé výtluky nás upozorňují řidiči.

Důvodem vzniku výtluků je hlavně střídání nízkých a vysokých teplot. I do sebemenších prasklin na vozovce proniká během oteplování voda, která při opětovném mrznutí narušuje konstrukční vrstvy komunikace. Vyšší četnost srážek a zatížení silnic dopravou pak vznik výtluků urychlují.

V rámci pravidelných inspekčních jízd jsou pak evidované závady monitorovány a postupně odstraňovány. Aktuálně jde většinou pouze o provizorní opravy studenou asfaltovou směsí, které musí být mnohdy prováděny opakovaně. Takto provedené opravy jsou dočasné a například při intenzivním zatížení těžkou nákladní dopravou mohou mít jen velmi omezenou časovou životnost. Vzhledem k tomu, že v zimním období nejsou v provozu obalovny, bude ve většině případů nutné na opravy dlouhodobějšího charakteru počkat až na příchod jara, kdy budou pro trvalé opravy také vhodnější klimatické podmínky.

 

Print Friendly, PDF & Email