Práce na stavbě I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření“ obnovíme po zimní přestávce už v pondělí 14. března. Od brzkých ranních hodin začne platit úplná uzavírka křižovatky u Staré školy. Řidiči budou uzavřený usek objíždět po objízdných trasách. Pro vozidla do 7,5t vede objízdná trasa přes Hluk. Těžká vozidla nad 7,5t budou úsek objíždět přes Moravský Písek. Místní řidiči mohou uzavřenou křižovatku objet přes ulici Osvobození a propojku za Kunovice.

Mapka ke stažení ZDE

V loňské stavební sezóně jsme na zhruba devíti stech metrech průtahu zrekonstruovali vozovku, byla zkapacitněna křižovatka se silnicí I/50, v úseku jsme provedli přeložky inženýrských sítí a osadili konstrukci nového portálu. Přes zimu jsme pracovali hlavně na místních komunikacích, mimo hlavní trasu průtahu a teď, od poloviny března se práce opět naplno rozběhnou. Pokračovat budeme právě úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu v centru Kunovic,“ uvedl projektový manažer zhotovitele stavby společnosti Skanska Roman Zbořil.

„V křižovatce u Staré školy je nutno přetrasovat vozovku ve směru na Veselí tak, aby se do budoucna zvýšila bezpečnost provozu. Na ostatních větvích křižovatky budeme provádět šířkové úpravy. V plánu je kompletní rekonstrukce v celé šíři vozovky, včetně okolních chodníků pro pěší,“ dodal Zbořil s tím, že v první části oprav se od 14. 3. zhruba na 8 týdnů uzavře směr na Veselí na Moravě, v další etapě bude po dobu přibližně 6 týdnů uzavřen směr na Míkovice a v závěrečné části rekonstrukce pak odbočka do průmyslového areálu leteckého výrobce. Pro osobní vozidla bude po celou dobu zachován průjezd Kunovicemi po místních vedlejších komunikacích a pro nákladní dopravu budou stanoveny objízdné trasy přes Moravský Písek a Nedakonice.

Děkujeme obyvatelům Kunovic, přilehlých obcí a všem projíždějícím řidičům za trpělivost zejména v loňské stavební sezóně, kdy uzavírka silnice I/55 v centru Kunovic způsobila nemalé dopravní komplikace. Trpělivostí se prosím obrňte ještě do srpna, kdy stavbu dokončíme. Výsledkem bude zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provo­zu, včetně pěších a cyklistů a posílení kapacity silničního průtahu,“ řekl ředitel Správy Zlín ŘSD ČR Karel Chudárek.

Rekonstrukce a částečné rozšíření silnice I/55 v průtahu městem Kunovice byla oficiálně zahájena 12. července 2021. Finální ukončení prací a souvisejících dopravních omezení předpokládáme začátkem srpna.

Stavba I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření

zhotovitel: Skanska a.s.

cena stavby dle smlouvy: 116 mil. Kč (bez DPH)

předpokládané zprovoznění stavby: 08/2022

Print Friendly, PDF & Email