Práce na stavbě I/35 Lešná – Palačov jsou v plném proudu. Nyní odvážíme skrytou ornici na deponie. Jde o novostavbu čtyřpruhové silnice I/35 a přestavbu silnice I/48 mezi Dubem a Palačovem na dálnici D48. Obě komunikace budou vzájemně propojeny novou mimoúrovňovou křižovatkou. Stavba má nadregionální význam a propojí Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Cílem je zlepšit napojení Valašska na D1 a přispět k ekonomickému rozvoji regionu.

Čtyřpruhová, směrově dělená komunikace odvede tranzitní dopravu hned z několika obcí, což zásadním způsobem zlepší životní podmínky místním obyvatelům. Současně také dojde k přestavbě dnes již nedostačující silnice I/48 na plnohodnotnou dálnici. Obě části stavby tak zásadním způsobem zvýší plynulost a také bezpečnost dopravy.

V polovině roku 2026, kdy by měla být stavba zprovozněna, již budou hotové i aktuálně realizované sousední dálniční úseky z Bělotína do Dubu (5 km) a z Palačova do Nového Jičína (8,2 km). Dálnice D48 tím bude téměř dokončena. Zbývat bude poslední část mezi Novým Jičínem a Rybím (3,8 km), která by měla jít do realizace v roce 2025.

Stavba je navržena ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Doprava 2021 – 2027.

I/35 Lešná – Palačov

Hlavní trasa:

novostavba silnice I/35 Lešná – Palačov

délka: 5,2 km

kategorie: S 24,5/100

přestavba silnice I/48 na dálnici D48 Dub – Palačov

délka: 3,7 km

kategorie: R 25,5/100

zhotovitel: COLAS CZ, Colas Hungária Zrt, FIRESTA-Fišer, rek. stavby

cena stavby dle smlouvy: 2 184 mil. Kč bez DPH

termín realizace: 2023 – 2026

vizualizace stavby: I/35 Lešná – Palačov

 

Print Friendly, PDF & Email