Přinášíme pravidelný měsíční přehled realizovaných a připravovaných oprav komunikací I. třídy ve Zlínském kraji. Aktuálně ještě dokončujeme práce na 2 mostech a ve 4 úsecích silnic I. třídy. V pondělí 8. 11. plánujeme zahájení dalších 2 oprav, a to povrchu vozovky silnice I/50 a nájezdových ramp v místě křížení se silnicí III/05018 u obce Buchlovice a opravu silnice I/49 v obci Prlov.

Mapka ke stažení ZDE

 

Připravované projekty: 

  • Upozorňujeme řidiče na omezení provozu na silnici I/49 v obci Prlov, kde budeme od pondělí 8. 11. do konce listopadu opravovat vozovku. Provoz bude po celou dobu veden kyvadlově a řízen semafory.
  • V pondělí 8. 11. zahájíme opravu povrchu vozovky silnice I/50 a nájezdových ramp v místě křížení se silnicí III/05018 u obce Buchlovice. Provoz na silnici I/50 bude veden kyvadlově a řízen semafory, dle potřeby i regulovčíky. Uzavřeny budou obě rampy a řidiči využijí objízdnou trasu, která povede po ulici Hradišťská a Brněnská. Práce jsou plánovány do 28. 11.
  • 15. 11. plánujeme zahájení opravy silnice I/35 v obci Střítež nad Bečvou. Půjde o práce v 600 m dlouhém úseku, včetně křižovatky. Podrobnosti o dopravním omezení řidičům včas sdělíme.

Realizované projekty:

  • Oprava silnice I/35 v Dolní Bečvě – už míří ke zdárnému konci. Od začátku týdne už řidiči jezdí po opraveném úseku v délce 1,5 km bez omezení!  Do poloviny listopadu zde ještě budeme realizovat drobné dokončovací práce, ty už provoz neovlivní.
  • Revitalizace dopravního prostoru na silnici I/57 v obci Horní Lideč    Jde o opravu povrchu, doplnění odvodnění a hlavně zlepšení výškových parametrů vozovky, by měli řidiči lepší rozhled. Provoz je řízen semafory. Předpoklad dokončení prací je do konce listopadu.
  • Oprava mostu na silnici I/57 přes potok Pulčínka před obcí Lidečko – Řidiči po celou dobu oprav projíždějí po již zprovozněném mostním provizoriu. Oprava bude hotová do konce listopadu.
  • Oprava mostu přes místní potok u obce Liptál na silnici I/69 –  Oprava bude hotová do konce listopadu. Nyní je komunikace průjezdná kyvadlově. Provoz řídí semafory.
  • Stavba „I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření– Stavba pokračuje pokládkou asfaltových vrstev. Práce budou pokračovat až do poloviny listopadu. Od 17. 11. plánujeme silnici I/55 opět zprovoznit, zatím v režimu předčasného užívání, bez omezení. II. etapu stavby zahájíme začátkem stavební sezóny na jaře 2022. Půjde o práce v hlavní křižovatce u staré školy a v jejím nejbližším okolí. Vozidla nad 7,5 t budou jezdit po trase Staré Město – Moravský Písek, menší auta přes Hluk. V krátkých podetapách budou vedeny objízdné trasy po místních komunikacích v Kunovicích. Objízdná trasa přes Míkovice by již neměla být využívána.
  • Oprava silnice I/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Rožnovská –  20.10. stavba pokročila do závěrečné etapy. Stále platí již zavedené objízdné trasy.
Print Friendly, PDF & Email