Přinášíme pravidelný měsíční přehled realizovaných a připravovaných oprav komunikací I. třídy ve Zlínském kraji. Aktuálně opravujeme 2 mosty a  povrch vozovky ve 4 úsecích. Další 3 opravy ještě připravujeme (viz mapka níže). O jejich zahájení a souvisejících dopravních omezeních budeme řidiče včas informovat.

Mapka ke stažení ZDE

Realizované projekty:

  • Oprava silnice I/55 mezi Záhlinicemi a Tlumačovem je již dokončena.
  • Oprava silnice I/35 ve Valašském Meziříčí v ulici RožnovskáUž ve středu 20.10. pokročí oprava povrchu silnice I/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Rožnovská do závěrečné IV. etapy, kdy se přesuneme na druhou ještě neopravenou polovinu vozovky. Pro řidiče to bude znamenat jednu změnu v současném dopravním omezení, a to úplnou uzavírku vjezdu i výjezdu na Krhovou. Dosud bylo možné do Krhové odbočit ve směru do Valašského Meziříčí. Od středy začne platit úplná uzavírka. Objízdné trasy se nezmění.  Silnice I/35 stále zůstane uzavřena ve směru do Rožnova pod Radhoštěm.  V protějším jízdním pruhu bude komunikace průjezdná ve směru z Rožnova pod Radhoštěm. Řidiči vozidel do 7,5 t opět projedou z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí  bez zásadního omezení. V opačném směru je vedena objízdná trasa přes ulici Šafaříkovu a Hrachovec. Pro vozidla nad 7,5 t se se závěrečnou etapou oprav silnici I/35 nic nemění, stále využívají velkou objízdnou trasu v obou směrech. Pokud nám počasí bude přát, práce dokončíme ještě letos.
  • Revitalizace dopravního prostoru na silnici I/57 v obci Horní Lideč    Jde o opravu povrchu, doplnění odvodnění a hlavně zlepšení výškových parametrů vozovky, by měli řidiči lepší rozhled. Provoz je řízen semafory. Předpoklad dokončení prací je v listopadu 2021.
  • Oprava silnice I/35 v Dolní Bečvě – Oprava pokračuje pokládkou asfaltových vrstev. Provoz je stále veden kyvadlově a řízen semafory. Celkově opravíme povrch vozovky v 1,5 km dlouhém úseku. Práce plánujeme dokončit v polovině listopadu.
  • Oprava mostu na silnici I/57 přes potok Pulčínka před obcí Lidečko – Řidiči po celou dobu oprav projíždějí po již zprovozněném mostním provizoriu. Oprava bude hotová do konce roku.
  •  Oprava mostu přes místní potok u obce Liptál na silnici I/69 –  Oprava bude hotová do konce roku. Nyní je komunikace průjezdná kyvadlově. Provoz řídí semafory.
  • Stavba „I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření“ . Stavba pokračuje pokládkou asfaltových vrstev. Práce budou pokračovat až do poloviny listopadu. Od 17. 11. plánujeme silnici I/55 opět zprovoznit, zatím v režimu předčasného užívání, bez omezení. II. etapu stavby zahájíme začátkem stavební sezóny na jaře 2022. Půjde o práce v hlavní křižovatce u staré školy a v jejím nejbližším okolí. Vozidla nad 7,5 t budou jezdit po trase Staré Město – Moravský Písek, menší auta přes Hluk. V krátkých podetapách budou vedeny objízdné trasy po místních komunikacích v Kunovicích. Objízdná trasa přes Míkovice by již neměla být využívána.
Print Friendly, PDF & Email