Přinášíme pravidelný měsíční přehled realizovaných a připravovaných oprav komunikací I. třídy ve Zlínském kraji. Aktuálně opravujeme silnici I/55 mezi obcemi Záhlinice a Tlumačov, silnici I/35 ve Valašském Meziříčí, most na silnici I/69 u obce Liptál a most na komunikaci I/57 u obce Lidečko. Brzy zahájíme také opravu v průtahu obcí Dolní Bečva na silnici I/35. Předpoklad zahájení je už 20. září. Dalších 9 projektů připravujeme. O jejich zahájení a souvisejících dopravních omezeních budeme řidiče včas informovat.

Mapka ke stažení ZDE

Realizované projekty:

  • Oprava silnice I/55 mezi Záhlinicemi a Tlumačovem – jedná se o opravu povrchu vozovky v úseku v délce 3295  m. Provoz je usměrňován regulovčíky. Předpoklad dokončení této opravy je už koncem září. V říjnu ještě půjde o drobné dokončovací práce, a to nástřik vodorovného dopravního značení, osazení knoflíků a směrových sloupků. Tyto dokončovací práce již provoz zásadně neomezí. Výše investice činí 13,46 mil. bez DPH.
  • Oprava silnice I/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Rožnovská – Už máme hotovou první polovinu, a provoz jsme přesunuli na již opravenou stranu vozovky. Silnice I/35  je stále jednosměrně průjezdná ve směru do Rožnova pod Radhoštěm. V opačném směru jsou stanoveny objízdné trasy pro vozidla do 7,5 t a nad 7,5 t. Předpoklad dokončení prací je do konce roku.
  • Revitalizace dopravního prostoru na silnici I/57 v obci Horní Lideč    jde o opravu povrchu, doplnění odvodnění a hlavně zlepšení výškových parametrů vozovky, by měli řidiči lepší rozhled. Provoz je řízen semafory. Předpoklad dokončení prací je v listopadu 2021.
  • Oprava mostu na silnici I/57 přes potok Pulčínka před obcí Lidečko – Řidiči po celou dobu oprav projíždějí po již zprovozněném mostním provizoriu. Oprava bude hotová do konce roku.
  •  Oprava mostu přes místní potok u obce Liptál na silnici I/69  Oprava bude hotová do konce roku.
Print Friendly, PDF & Email