Přinášíme pravidelný měsíční přehled realizovaných a připravovaných oprav komunikací I. třídy ve Zlínském kraji. V červenci jsme zahájili důležitou opravu silnice I/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Rožnovská. Silnice I/35 je jednosměrně průjezdná ve směru do Rožnova pod Radhoštěm. Naopak jsme již dokončili opravu komunikace I/50 ve Starém Hrozenkově, kde doděláváme už jen drobné dokončovací práce. Provoz na I/50 ve Starém Hrozenkově už není omezen. Dalších 12 projektů nyní připravujeme. O jejich zahájení a souvisejících dopravních omezeních budeme řidiče včas informovat.

Realizované projekty:

  • Oprava silnice I/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Rožnovskákomunikace je jednosměrně průjezdná ve směru do Rožnova pod Radhoštěm. V opačném směru jsou stanoveny objízdné trasy pro vozidla do 7,5 t a nad 7,5 t. Předpoklad dokončení prací je do konce roku.
  • Revitalizace dopravního prostoru na silnici I/57 v obci Horní Lideč    jde o opravu povrchu, doplnění odvodnění a hlavně zlepšení výškových parametrů vozovky, by měli řidiči lepší rozhled. Počítejte se snížením rychlosti na 30km/h. Provoz je řízen semafory. Předpoklad dokončení prací je v listopadu 2021.
  • Oprava mostu na silnici I/57 přes potok Pulčínka před obcí Lidečko – práce jsme zahájili v pondělí 12. 7. Již jsme vybudovali mostní provizorium, po kterém budou řidiči projíždět po celou dobu prací. Aktuálně čekáme na jeho kolaudaci. Předpokládáme, že v provozu bude po 16. 8. Oprava bude hotová do konce roku.
  •  Oprava mostu přes místní potok u obce Liptál na silnici I/69 –  práce jsme zahájili v pondělí 12. 7. Oprava bude hotová do konce roku.
Print Friendly, PDF & Email