Aktualizovaný přehled plánovaných významných oprav na území Zlínského kraje👇. V letošní stavební sezóně připravujeme 23 akcí, z toho opravy 4 mostů. V realizaci už jsou 3 projekty (viz mapka níže).

Mapka ke stažení ZDE 

Práce na stavbě I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření“ obnovíme po zimní přestávce  v pondělí 14. března. Od brzkých ranních hodin začne platit úplná uzavírka křižovatky u Staré školy. Řidiči budou uzavřený usek objíždět po objízdných trasách. Pro vozidla do 7,5t vede objízdná trasa přes Hluk. Těžká vozidla nad 7,5t budou úsek objíždět přes Moravský Písek. Místní řidiči mohou uzavřenou křižovatku objet přes ulici Osvobození a propojku za Kunovice.

Od dubna budou řidiči projíždět kyvadlově na silnici I/49 za obcí Prlov, kde již řešíme opravu po sesuvu svahu. Stranu, kde došlo k sesuvu už máme opravenou a začneme pracovat na odvodnění příkopu. Dokončení prací předpokládáme během 1 měsíce.

Další již platné omezení se týká silnice I/57 před obcí Lidečko, kde řešíme bezodkladné zajištění svahu proti sesuvu. Od 14. 2. je rychlost omezena rychlost na 50 km/h. Už jsme vykáceli stromy a začínáme zpevňovat břeh. Zatím vše bez výrazného omezení dopravy, kromě omezení rychlosti. Do opravy povrchu vozovky se pustíme na jaře, až budou lepší klimatické podmínky.

V dubnu plánujeme zahájení opravy mostu přes potok Sovík na silnici I/35 u Rožnova pod Radhoštěm. Most celý zbouráme a postavíme nový. Pracovat budeme vždy na jedné polovině mostu. Provoz tedy bude veden po neopravované straně mostu. Pro pěší postavíme mostní provizorium. Tato oprava bude trvat do podzimu.

Během letních prázdnin nás také čeká oprava silnice I/49 ve Zlíně v křižovatce v úseku od odbočky na ulici K. Světlé pro ulici Přímá (u Albertu). Nejdříve opravíme směr do Zlína, následně oba jízdní pruhy ve směru na Otrokovice. Práce nebudou trvat déle, než 2 týdny. Provoz bude v pracovním úseku vždy převeden do protějšího směru v režimu 1+1. Vzhledem k vytíženosti této komunikace bohužel očekáváme dopravní komplikace.

Další akce, kterou plánujeme realizovat začátkem stavební sezóny, je například oprava povrchu silnice I/69 mezi Jasennou a Lutoninou. Půjde o výměnu povrchu vozovky v 0,7 km dlouhém úseku. Letos plánujeme opravu rampy na silnici I/50 u Buchlovic. Loni jsme opravili jednu rampu, letos doděláme druhou.

V průběhu roku nás čeká například oprava dálničního přivaděče D55 v Otrokovicích (EXIT 30)oprava silnice I/50 v Napajedlích v úseku od křižovatky u Fatry po odbočku za areálem. Předpoklad zahájení je v květnu. Práce v tomto frekventovaném úseku nebudou trvat déle, než 21 dnů.

Náročná, vzhledem k hustotě provozu, bude také oprava povrchu kunovické estakády, včetně ramp.

Zahájení prací na všech plánovaných projektech a související dopravní omezení budeme řidičům průběžně upřesňovat před zahájením prací.

Print Friendly, PDF & Email