Příští měsíc zahájíme opravy hned 3 mostů (viz mapka). Během násl. 14 dní se pustíme do výměny povrchu vozovky I/50 ve Starém Hrozenkově ve 3km úseku. Většina plánovaných akcí, které zlepší stavebně technický stav komunikací a mostů, je stále ještě před námi a pracujeme na jejich přípravě.

Mapa poskytuje přehled plánovaných oprav pro zbývající část tohoto roku s předpokládanými termíny realizací, které vyplývají z jejich aktuálního stavu přípravy. O přesných termínech zahájení a souvisejících dopravních omezeních budeme řidiče včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email