Letošní stavební sezóna je v plném proudu. Aktuálně realizujeme celkem 7 oprav na silnicích I. třídy. Jedná se o akce viz tabulka níže. Primárně jde o opravy mostů na komunikacích I. třídy na Valašsku.

Mapka ke stažení ZDE 

Opravy v realizaci

I/49 I/49 Silniční napojení průmyslové zóny Zlín v realizaci
I/57 Silnice I/57 před obcí Lidečko, bezodkladné zajištění svahu proti sesuvu v realizaci
I/57 Most ev.č. 57-095 přes řeku Brumovku před obcí Valašské Klobouky v realizaci
I/35 Most ev.č. 35-196 přes potok Sovík v realizaci
I/55 I/55 Most ev.č. 55-019 přes řeku Rusavu v Hulíně v realizaci
I/69 I/69 rampa Mostecká (Vsetín – Rokytnice) v realizaci
I/50 I/50 Most ev. č. 50-033 přes trať SŽ a silnici I/55 u obce Kunovice vč. ramp v realizaci

Opravy v přípravě

I/55 I/55 uzavření nájezdu na D5505 z I/55 ve směru od UH v přípravě
I/49 I/49 Zlín: ul. Antonínova – ul. Osvoboditelů v přípravě
I/49 I/49 Od mostu ev.č. 49-000D – Kvítkovice (výjezd ze ZL) v přípravě
I/49 I/49 Kvítkovice – po most ev. č. 49-000D (vjezd do ZL) v přípravě
I/49 I/49 Zlín: ul. T. Bati (KB) – ul. Antonínova v přípravě
I/35 I/35 Horní Bečva (od přehrady po most ev.č. 35-207) v přípravě
I/57 I/57 Leskovec – průtah v přípravě
I/69 I/69 Lhota u Vsetína – Liptál v přípravě
I/57 I/57 Jablůnka – průtah v přípravě
I/47 I/47 Kroměříž – Hulín v přípravě
I/50 I/50 Buchlovské kopce – sanace zátrhů v silničním tělese – II. etapa v přípravě
I/55 I/55 Ostrožská Nová Ves – Uherský Ostroh v přípravě
I/69 I/69 Most ev.č. 69-006 přes místní potok u obce Liptál v přípravě
I/69 I/69 Most ev.č. 69-008 přes potok Jasenka v obci Jasenná v přípravě
I/49 I/49 Sanace sesuvů u silnice I/49 za obcí Prlov v přípravě
I/49 I/49 Lípa (křiž. S II/491) – Zádveřice motorest (křiž. S II/492) v přípravě

V průběhu června předpokládáme zahájení opravy v úseku Lípa – Zádveřice (od křižovatky do Slušovic po zádveřický motorest). Provoz bude veden kyvadlově a řízen semafory. Dokončení plánujeme v polovině letních prázdnin.

Během letních prázdnin, kdy je intenzita provozu nižší, plánujeme opravu silnice I/49 v centru Zlína, v úseku od odbočky do ulice Antonínova až po křižovatku s ulicí Osvoboditelů. Termín začátku prací a související dopravní omezení upřesníme.

Další část silnice I/49, kterou se letos chystáme opravit, je úsek od výjezdu z Kvítkovic od semaforů před sjezdovou a nájezdovou rampou na dálnici D55 až za nákupní centrum Centro Zlín. Jako první přijde na řadu směr do Zlína. O termínu zahájení prací a dopravním omezení budeme řidiče včas informovat.

Print Friendly, PDF & Email