V souvislosti s aktuálním střídáním nízkých a vysokých teplot noc/den se řidiči mohou setkat s lokálními poruchami vozovek, například výtluky. Živnou půdou pro vznik výtluků jsou nízké teploty, vyšší úhrny srážek a vysoká intenzita nákladní dopravy. Nejvíce závad ve Zlínském kraji evidujeme na silnici I/49, I/50 a I/35. Situaci pravidelně sledujeme, na některé výtluky nás upozorňují řidiči. V rámci možností provádíme provizorní opravy. Jakmile nám to počasí dovolí, pustíme se do finálních oprav.

Jak již bylo zmíněno, důvodem vzniku výtluků je hlavně střídání nízkých a vysokých teplot. I do sebemenších prasklin na vozovce proniká během oteplování voda, která při opětovném mrznutí narušuje konstrukční vrstvy komunikace. Vyšší četnost srážek a zatížení silnic dopravou pak vznik výtluků urychlují.

V rámci pravidelných inspekčních jízd jsou pak evidované závady monitorovány a postupně odstraňovány. Aktuálně jde většinou pouze o provizorní opravy studenou asfaltovou směsí, které musí být mnohdy prováděny opakovaně.

Vzhledem k tomu, že v zimním období nejsou v provozu obalovny, bude ve většině případů nutné na opravy dlouhodobějšího charakteru počkat až na příchod jara, kdy budou pro trvalé opravy také vhodnější klimatické podmínky.

 

 

Print Friendly, PDF & Email