Na stavbě “I/69 Vsetín, rampa Mostecká nyní vrtáme piloty opěrné zdi ve svahu mezi komunikacemi I/69 a I/57. Provoz aktuálně není omezen. Od 1. dubna budou jízdní pruhy na silnici I/57 zúženy v obou směrech a řidiči budou stavbou projíždět maximální povolenou rychlostí 30km/h.

Jedná se o přestavbu mimoúrovňové křižovatky v místní části Rokytnice. Cílem stavby je zajištění větší bezpečnosti provozu v úseku častých nehod, kde kterým dochází zejména při odbočení vlevo na silnici I/57.

Budujeme dvě nové větve křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zcela zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulost dopravy.

Součástí akce je také výstavba nových autobusových zastávek a úprava místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.

Print Friendly, PDF & Email