Vzhledem k postupu prací na stavbě “I/69 Vsetín, rampa Mostecká” upozorňujeme na plánované změny ve vedení provozu. Od 18. 9. do listopadu bude provoz na silnici I/69 v místní části Rokytnice zredukován do jednoho jízdního pruhu a budou ho řídit semafory.

Budujeme zde dvě nové větve křižovatky silnic I/57 a I/69, díky kterým zcela zmizí nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Ty napojíme na okružní křižovatku, která vznikne na silnici I/69. Vybudujeme i nové autobusové zastávky a upravíme místní komunikace, včetně chodníků a parkovacích ploch. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulosti dopravy. Dokončení stavby plánujeme v roce 2024.

 

Print Friendly, PDF & Email