Na stavbě „rampy Mostecké“ ve Vsetíně u silnice I/57 stále probíhá vrtání a betonáž pilot budoucí opěrné zdi. Tyto práce zatím nevyžadují další speciální omezení provozu. Stále platí pouze snížená rychlost na 30 km/h a zúžené jízdní pruhy v obou směrech silnice I/69. První dopravní omezení na silnici I/69 v místní části Rokytnice předpokládáme začátkem dubna, kdy bude uzavřen jízdní pruh ve směru na Vizovice. Řidiči budou pracovním úsekem projíždět kyvadlově na semafory.

V řešení je ještě vybudování provizorní komunikace na parkovišti podél silnici I/69 v opačném směru, což by umožnilo zachování provozu v režimu 1+1, to znamená, že by řidiči projížděli jedním jízdním pruhem v každém směru.

V rámci akce “I/69 Vsetín, rampa Mostecká” jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky v místní části Rokytnice, a to vybudování dvou nových větví křižovatky silnic I/57 a I/69. Díky jejich existenci zcela zanikne nutnost přejíždět přes protisměrný jízdní pruh. Celý úsek bude po přestavbě výrazně bezpečnější a zásadně se zlepší i plynulost dopravy. Nové křižovatkové větve budou napojeny na okružní křižovatku, která vznikne na silnici I/69. Součástí stavby je také výstavba nových autobusových zastávek a úpravy místních komunikací, chodníků a parkovacích ploch.

Print Friendly, PDF & Email