Přestižením pásky dnes ŘSD ČR slavnostně zprovoznilo stavbu „I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření“. Od ranních hodin řidiči opět projíždějí centrem Kunovic bez dopravního omezení a nutnosti využití objízdných tras. Cílem rekonstrukce bylo zlepšení dopravní situace ve městě, to znamená zvýšení bezpečnosti pro všechny účastníky provo­zu, včetně pěších a cyklistů a posílení kapacity silničního průtahu. Součástí stavby bylo také rozšíření chodníků a cyklostezek.

Právě bezpečnost silnici I/55 v Kunovicích byla dlouhodobě nevyhovující. Zejména v pracovních dnech trápily řidiče v Kunovicích dlouhé kolony. Navíc šlo o úsek častých nehod. Rekonstrukce, kterou jsme realizovali ve spolupráci s městem Kunovice, byla rozdělena na dvě stavební sezóny. Práce se bohužel neobešly bez nepříjemných dopravních omezení a objízdných tras. Děkujeme obyvatelům Kunovic a okolních obcí za trpělivost. Věřím, že díky dokončení této stavby a společně s vybudováním dalších úseků dálnice D55 bude dopravní zátěž pro Kunovice mnohem nižší,“ sdělil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Práce v úseku v délce 1200 m byly rozděleny na dvě stavební sezóny. „V loňské jsme v prostoru křižovatky se silnicí I/50 zvětšili počet řadících jízdních pruhů a zrušili přechod napříč silnicí I/55. Ten jsme přesuli k autobusovým zastávkám. Autobusové zastávky jsme přesunuli do zálivů, tak aby nezasahovaly do jízdních pruhů. Upravili jsme také rampu mimoúrovňové křižovatky v délce 28 m. V ulici Na Rynku jsme upravili šířku silnice I/55 a podél ní vybudovali par­kovací zálivy s dlážděným povrchem. V letošní stavební sezoně práce pokračovaly úpravou napojení v křižovatkách u městského úřadu. U hlavní světelné křižovatky došlo ke změně úhlu křížení tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd křižovatkou ze všech směrů, v křižovatce na Hluk a Míkovice došlo ke změně přednosti, dále byly provedeny přeložky inženýrských sítí, dobudovány chodníky, nové místní komunikace a napojení na stávající komunikace“ popsal projektový manažer zhotovitele stavby společnosti Skanska Roman Zbořil.

Stavba I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření

zhotovitel: Skanska a.s.

cena stavby dle smlouvy: 116 mil. Kč bez DPH

zahájení stavby: 07/ 2021

dokončení stavby: 08/2022

Ředitelství silnic a dálnic aktuálně realizuje celkem 239,9 kilometrů nových staveb. Jedná se o 150,6 km dálnic a 89,3 km silnic I. třídy.

Print Friendly, PDF & Email