Rok 2021 byl pro zlínskou Správu ŘSD ČR z hlediska oprav komunikací I. tříd a investičních akcí mimořádný. Zlínská pobočka ŘSD letos disponovala rekordním rozpočtem 2,5 miliardy korun na opravy, přípravu a výstavbu dálniční sítě a komunikací I. třídy.

„Ve Zlínském kraji jsme opravili téměř 15 km silnic I. tříd a 2 mosty. Celkem šlo o 13 projektů oprav. Také výstavba nových dálničních úseků letos významně pokročila. Skvělou zprávou je, že jsme začátkem prosince po 13 letech nucené pauzy opět zahájili práce na stavbě dálnice D49 Hulín – Fryšták, kde aktuálně probíhá skrývka ornice. Práce na dálničním tělese zahájíme hned na začátku stavební sezóny 2022,“ sdělil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Mapka ke stažení ZDE

Z významných investičních akcí nelze opomenout letošní dokončení jihovýchodního obchvatu Otrokovic. „Jeho zprovoznění výrazně ulevilo obyvatelům Otrokovic a Kvítkovic. Další významnou stavbou, kterou jsme letos zahájili, je úsek dálnice D55 ze Starého Města do Moravského Písku. Navázali jsme tak na už budovaný úsek z Babic do Starého Města. Společně tvoří ucelený 17 km úsek, jehož zprovoznění plánujeme v roce 2024,“ upřesnil Chudárek.

Také již bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele důležité stavby “I/35 Lešná – Palačov”. Předpoklad zahájení prací na tzv. „Palačovské spojce“ je v 2. polovině roku 2022.

Dokončena byla také rozsáhlá oprava silnice I/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Rožnovská. Šlo o úsek od kruhového objezdu u kostela sv. Jakuba až po křižovatku s ulicí Solární v celkové délce cca 1500 m.  „V centru Valašského Meziříčí jsme letos také opravili 3 okružní křižovatky ve Valašského Meziříčí. Abychom co nejméně omezili dopravu, práce probíhaly v nočních hodinách,“ dodal ředitel zlínské pobočky ŘSD.

Na podzim byla dokončena 1. etapa rekonstrukce a částečného rozšíření silnice I/55 v průtahu městem Kunovice. Cílem stavby je zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a posílení kapacity silničního průtahu. Na jaře 2022 nás ještě čeká dokončení II. etapy. Půjde o práce v hlavní křižovatce u staré školy a v jejím nejbližším okolí.

Během stavební sezony 2021 jsme opravili povrch vozovky na více než 15 km komunikací I. třídy:

 • I/35 Rožnov pod Radhoštěm, nábřeží Dukelských hrdinů (dokončení opravy, 1,4 km)
 • I/35 Dolní Bečva – průtah (1,4 km)
 • I/35 Valašské Meziříčí, ulice Rožnovská (1500 m)
 • I/35, I/57 Valašské Meziříčí, 3 okružní křižovatky
 • I/35 Střítež nad Bečvou (0,6 km)
 • I/57 Vsetín (Ohrada) – Ústí
 • I/57 Horní Lideč (0,6 km)
 • I/50 Starý Hrozenkov (4,2 km)
 • I/55 Uherské Hradiště křižovatka s II/497
 • I/50 Kunovice, rampa
 • I/55 Záhlinice – Tlumačov (3,3 km)

V roce 2021 byly opraveny ve Zlínském kraji 2 mosty:

 • I/49 most přes potok Pulčinka u obce Lidečko
 • I/69 most v obci Liptál

Stručně o ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

Print Friendly, PDF & Email