Správa Zlín ŘSD realizovala ve Zlínském kraji v roce 2022 celkem 18 projektů významných oprav na silnicích I. třídy, z toho pěti mostů. „Práce na čtyřech mostech budou pokračovat i v letošní stavební sezóně. Z  loňských akcí nutno také zmínit dokončení rekonstrukce silnice I/55 v průtahu městem Kunovice, jejímž cílem bylo zajištění plynulosti a bezpečnosti silničního provozu. Zahájena byla také důležitá stavba rampy Mostecké ve Vsetíně. Jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky v místní části Rokytnice,“ sdělil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Také výstavba nových dálničních úseků v loňské stavební sezóně výrazně pokročila. „Celý rok pokračovaly práce na dálnici D49 v úseku mezi Hulínem a Fryštákem. Ty jsme po letech soudních sporů opět obnovili v prosinci 2021. Během uplynulého roku jsme na D49 realizovali skrývku ornice, konsolidační násypy mostů, práce na dálničním tělese a zakládání mostů. Další významnou stavbou, kterou jsme zahájili v roce 2022, je čtyřkilometrový úsek dálnice D55 z Moravského Písku do Bzence. Navázali jsme tak na již budované úseky D55 Babice – Staré Město a Staré Město – Moravský Písek. Společně tyto tři stavby tvoří ucelený úsek v délce 21 km, jehož zprovoznění plánujeme v roce 2024,“ upřesnil Chudárek.

Opravy na komunikacích I. třídy v roce 2022

V roce 2022 byly zahájeny opravy 5 mostů

 

 

 

 

Další opravy na silnicích I. tříd

Mapka realizovaných významných oprav v roce 2022 ke stažení ZDE

Stručně o ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic s. p. (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

 

Print Friendly, PDF & Email