Dnešní virtuální prohlídka stavby v centru Kunovic na I/55. Rekonstrukcí a rozšířením silnice docílíme zvýšení bezpečnosti provozu a posílení kapacity silničního průtahu. Stavba, kt. jsme zahájili v červnu 2021, míří do finiše. Od 8. 8. zde budou řidiči opět projíždět bez omezení.

Stavba I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření

zhotovitel: Skanska a.s.

cena stavby dle smlouvy: 116 mil. Kč (bez DPH)

Print Friendly, PDF & Email