V budovaném 8,8 km úseku dálnice D55 (5508) Staré Město-Moravský Písek je v těchto dnech pořádně “živo”. Těžká technika se místy prolíná s jednoduchými nástroji archeologů, kteří hlásí nález 14 hrobů s kosterními pozůstatky a různými předměty. Pokračuje skrývka a odvoz ornice. Společně s loni zahájenou částí dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem je nyní v realizaci souvislý 17 km úsek D55.

D55 Staré Město – Moravský Písek (D55 5508)

Na trase budoucí dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem (úsek D55 5508) v ještě stále pokračuje některých lokalitách úspěšný archeologický průzkum, který čítá tisíce nalezených objektů. Aktuálně archeologové hlásí nález 14 hrobů s kosterními pozůstatky a různými předměty typickými pro povelkomoravské období. „Ženské hroby obsahují vlasové ozdoby, stříbrné či postříbřené záušnice. Mužské obsahují většinou železný nůž, nebo drobné předměty denní potřeby. Některé z hrobů datujeme na základě nálezů mincí do první poloviny 11. století. Významným nálezem je také denár Štěpána Uherského. Datování pohřebiště jako celku bude záležitostí vyhodnocení dalších hrobů, které pravděpodobně budou obnaženy při dalších pracích v lokalitě,“ prozradil vedoucí záchranného archeologického výzkumu Miroslav Popelka z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Součástí stavby dálnice D55 Staré Město – Moravský Písek je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m.

D55 Babice – Staré Město (D55 5507)

V  úseku dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem v délce 8,5 km nyní intenzivně budujeme mimoúrovňovou křižovatky u Starého Města, jejíž součástí jsou tří mostní objekty. Vrtáme piloty a budujeme základové konstrukce. Něž zprovozníme část této nové okružní křižovatky u Starého Města, zůstává částečně uzavřena silnice I/50 ve směru na Uherské Hradiště. Jednosměrná objízdná trasa vede po silnici I/50 H – ulici Brněnská a po komunikaci II/427, ulici Kostelanská. Ve směru z Uherského Hradiště je pracovní úsek jednosměrně průjezdný. Předpoklad zprovoznění části nové mimoúrovňové křižovatky u Starého Města je v listopadu. Součástí stavby dálnice D55 Babice – Staré Město je vybudování 18 mostů, 3 mimoúrovňových křižovatek a 2 protihlukových stěn v délce 2000 m. Výše investice je 2, 850 mil. Kč bez DPH.

Po obou úsecích dálnice D55 z Babic do Moravského Písku v délce 17 km se řidiči se poprvé projedou po v roce 2024.

Dálnice D55 vytvoří důležitou komunikaci, která propojí sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy. Zároveň nahradí stávající silnici I/55, jejíž kapacita je již nedostatečná a nevyhovuje současným intenzitám provozu. D55 spojí Olomouc s Přerovem, Hulínem a Otrokovicemi, kde bude prostřednictvím dálnice D49 napojeno také krajské město Zlín. Přes úseky kolem Uherského Hradiště, Bzence a Hodonína bude D55 v budoucnu u Břeclavi napojena na dálnicí D2. Po dokončení bude její celková délka 100 km.

Print Friendly, PDF & Email