Stavba dalšího dílčího úseku dálnice D55 u Napajedel, mostu přes řeku Moravu, si vyžádá uzavírku cyklostezky mezi Napajedly a Otrokovicemi. Od 27. listopadu bude uzavřen průchod pod mostem pro cyklisty i chodce. Uzavírka potrvá do dokončení stavby, což ŘSD předpokládá v roce 2025.

„Uvědomujeme si, že uzavřením frekventované cyklostezky, která spojuje Napajedla a Otrokovice, způsobíme cyklistům i tamním obyvatelům dočasný diskomfort. Z důvodu zajištění bezpečnosti bohužel neexistuje jiné řešení. Hledali jsme varianty, jak daný úsek ponechat průchozí. Řešili jsme například vybudování speciálního tubusu či převedení stezky na druhý břeh. Vzhledem k tomu, že stavební práce realizujeme po obou stranách řeky Moravy a pohybuje se zde těžká technika, není možné do těchto prostor pustit veřejnost. Snažili jsme se najít adekvátní objízdnou trasu. Ta povede z Napajedel ulicí Dr. Beneše přes nový nadjezd nad dálnicí D55 a okružní křižovatku na silnici I/55, dále přes kvítkovickou křižovatku k nákupnímu centru Kaufland. Zde se cyklisté napojí na stávající cyklostezku,“ vysvětlil ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Kvůli stavbě dálničního úseku u Napajedel v délce 0,5 km je již uzavřen také nájezd na dálnici D55 ve směru z Uherského Hradiště. „Ten jsme již odstranili a po dokončení stavby mostu vybudujeme nové napojení na silnici I/55,“ doplnil Chudárek.

U Napajedel vzniká ocelový jednopolový most, jehož nosná konstrukce bude společná pro oba směry budoucí dálnice. ŘSD staví most v předstihu před dálničním úsekem mezi Napajedly a Babicemi, aby byl co nejdříve ukončen stav, kdy musí řidiči sjíždět z dálnice přes kruhový objezd u čerpací stanice, kde se zejména ve špičkových časech tvoří kolony. Nový most přes řeku Moravu bude zprovozněn v roce 2025.

Stavba dálnice D55 Napajedla – Babice je rozdělená do 3 etap:

D5506.1

  • již budovaná stavba mostu SO 201 přes Moravu (km 0,484 – 0,980)
  • úsek od mostu po Fatru Napajedla (km 0,980 – 2,655), obsahuje mostní estakádu před Fatrou

D5506.2.

  • úsek od Fatry Napajedla po MÚK Babice (2.655 – 7,950), obsahuje křížení s dráhou

D5506.3

  • MÚK Babice (km 7,750 – 8,460)  ŘSD již buduje společně s navazující stavbou D55 5507 Babice – Staré Město

Print Friendly, PDF & Email