Stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic míří ke zdárnému konci. Už máme kompletně hotovou pokládku asfaltových vrstev ve druhém, zatím nezprovozněném, jízdním pásu a aktuálně doděláváme vodorovné dopravní značení. Současně intenzivně pracujeme na výstavbě okružní křižovatky v Napajedlích. Finální zprovoznění obou jízdních pásů, včetně nové okružní křižovatky se řidiči dočkají už příští měsíc.

Stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic v délce 3,1 km byla zahájena na podzim roku 2018. Její součástí je vybudování 4 mostních objektů, 1 mimoúrovňové křižovatky (MÚK Napajedla), 1 okružní křižovatky, 3 protihlukových stěn  a 1 opěrné zdi.

Print Friendly, PDF & Email