Už v pátek ráno se řidiči poprvé projedou po části mimoúrovňové křižovatky dálnice D55 „MÚK Staré Město-jih, součásti budované dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem. Současně uzavřeme silnici I/50, která křižovatkou prochází. Obousměrně zprovozněný úsek křižovatky bude sloužit jako bypass za uzavřenou silnici I/50.
„Během uzavírky I/50, která bude trvat zhruba rok a půl, vybudujeme mimoúrovňovou křižovatku s několika mostními objekty. Na stavbě budoucí dálnice D55 mezi Babicemi a Starým Městem aktuálně vznikají celkem tři mimoúrovňové křižovatky, které budou sloužit jako napojení silnic I/55 a I/50 na dálnici D55. Dále zakládáme mosty a pracujeme na dálničním tělese,“ řekl ředitel Správy Zlín Karel Chudárek.

Součástí stavby D55 5507 Babice – Staré Město je vybudování 9 mostů a 1 protihlukové stěny. Předpoklad dokončení tohoto úseku v délce 8,5 km je v roce 2024. Dálnice D55, které je tento úsek součástí, tvoří důležitou komunikaci, jež propojuje sídelní oblasti střední, jihovýchodní a jižní Moravy. Zároveň nahrazuje silnici I/55, jejíž kapacita je nedostatečná a nevyhovuje současným intenzitám provozu.

Print Friendly, PDF & Email