Přinášíme video z průletu dronu nad  úsekem dálnice D55 Staré Město – Moravský Písek. Součástí stavby je vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Předpoklad zprovoznění je v roce 2024.

Nově vznikající úsek dálnice D55 mezi Starým Městem a Moravským Pískem v délce 8800 m je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici. Stávající dvoupruhové uspořádání silnice I/55 přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Print Friendly, PDF & Email