Vzhledem k posunu prací na stavbě dálnice D49 v úseku Hulín – Fryšták bude nutné částečně uzavřít křižovatku u Zahnašovic u Holešova. Omezení začne platit v úterý 8. 11.  Zcela neprůjezdná bude obslužná komunikace mezi Zahnašovicemi a Martinicemi (silnice Šindelná) minimálně do konce roku 2023. Zachován zůstane provoz mezi Žeranovicemi a Martinicemi. Objízdná trasa povede pro všechna vozidla přes město Holešov, než bude vyřešena náhradní objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t přes průmyslovou zónu Holešova. 

„Na stavbě dálnice D49 v úseku mezi Hulínem a Fryštákem už téměř rok pokračují stavební práce. Ty jsme po letech soudních sporů opět obnovili loni v prosinci. Během tohoto roku jsme realizovali skrývku ornice, kácení dřevin, konsolidační násypy mostů, práce na dálničním tělese a zakládání mostů. Na budované trase dálnice ještě ve vybraných lokalitách pracovali archeologové. U obce Horní Lapač objevili osadu z doby kamenné. Archeologický průzkum už byl ukončen,“ popsal ředitel Správy Zlín ŘSD Karel Chudárek.

Stavba je aktuálně ve fázi zemních prací, během kterých bude mimo jiné potřeba přemístit více než 2,7 milionu krychlových metrů zeminy. „Denně se zde pohybuje více než 300 pracovníků s více než 200 kusy těžké techniky, pracujeme sedm dní v týdnu. Na celém sedmnáctikilometrovém úseku jsou hotové skrývky ornice a sanace podloží, na některých místech začínáme s výstavbou násypů v místě, kde dálnice povede nad terénem. Založili jsme některé mostní objekty, pokračují práce na spodní stavbě, tedy konstrukci pilířů. V nejbližším období nás čeká zahájení kanalizace a výstavba propustků, práce na mostních objektech budou pokračovat nepřetržitě i v zimním období,“ sdělil projektový manažer Skanska Martin Fischer.

Cílem stavby je vybudování kapacitní komunikace, která umožní převést vysoké intenzity silniční opravy z komunikací vedených zástavbou Zlína, Otrokovic, Holešova i Hulína na nově navrhovanou kapacitní komunikaci D49. To se příznivě dotkne i všech obcí na stávající trase silnice I/49, I/55, II/490 a II/432 v okresech Kroměříž a Zlín. Předpoklad dokončení prací je v roce 2024.

DATA O STAVBĚ

Délka úseku: 17 300 m

Zahájení: 2008/2021

Kategorie/šířkové uspořádání: D 24,5/120

Počet mostů:

na dálnici: 16

nad dálnicí: 9

na ostatních komunikacích: 5

celková délka mostů: 1773 m

Mimoúrovňové křižovatky: 2

MÚK Třebětice, MÚK Holešov celková délka větví: 2600 m

Délka protihlukových stěn: celková délka 5626 m (počet 10)

Cena dle smlouvy z roku 2008:

5 959 599 028 Kč (bez DPH)

Dokončení: 2024

 

Print Friendly, PDF & Email