Optimální klimatické podmínky nám umožnily zahájit přípravné práce v dalším úseku dálnice D55 Staré Město – Moravský Písek. Právě kácíme dřeviny a provádíme skrývku ornice, aby vzápětí mohli nastoupit archeologové. Řidiči se poprvé po tomto 8800 m dlouhém úseku projedou v roce 2024.

Již máme dokončený pyrotechnický průzkum a nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Její součástí bude vybudování 9 mostů, 2 mimoúrovňových křižovatek a protihlukové stěny v délce 456 m. Předpokládaná výše investice činí 2 610 000 000 Kč bez DPH.

Úsek mezi Starým Městem a Moravským Pískem je jedním ze souboru staveb, které po svém dokončení vytvoří ucelenou dálnici D55. Stávající dvoupruhové uspořádání přestává být kvůli narůstajícím intenzitám provozu kapacitně dostačující. Současná I/55 a taktéž II/427 navíc procházejí zastavěným územím obcí, takže vybudování D55 v nové trase přispěje ke zvýšení bezpečnosti obyvatel.

Infoleták je k dispozicZDE 

Print Friendly, PDF & Email