Silnici I/55 v břeclavské části Poštorná v Hraniční ulici začneme opravovat ve středu 1. března. Půjde o výměnu krytu vozovky silnice I/55 v km 136,838 – 137,849. Na základě výsledků diagnostiky dojde k odfrézování krytu vozovky, posouzení a následné lokální sanaci a dále k pokládce ložní a obrusné vrstvy. Součástí plánovaných prací bude také oprava dešťových vpustí a obnova vodorovného dopravního značení. Vozovka, jejíž stáří je přibližně dvacet let, vykazuje trhliny a výtluky. Oprava vyjde na 15,3 mil. Kč bez DPH.

Objízdná trasa:

Hraniční ulice bude během opravy neprůjezdná a řidiči budou jezdit po objízdné trase, která vede po souběžných místních komunikacích viz mapka. Objízdná trasa začíná u křižovatky třídy 1. máje s ulicí Jana Skácela,  pokračuje ulicí Na Valtické a odbočkou před železničním přejezdem do ulice Díly, podél kolejí Nádražní ulicí. Polní cestou, která bude pro potřeby objížďky nově zpevněná, projedou řidiči kolem areálu společnosti Lamé, kudy se opět dostanou na silnici I/55.

S pozdravem

Print Friendly, PDF & Email