Na rozšíření dálnice D1 mezi mimoúrovňovými křižovatkami Brno-centrum a Brno-jih pracujeme od začátku srpna v nepřetržitém provozu. Dokončení rozšíření v 1,4 kilometru dlouhém úseku ze čtyř na šest pruhů předpokládáme v červnu 2025. 

Harmonogram:

  • Od termínu zahájení prací 1. 8. 2023, bylo v rámci skrývek a budování zemního tělesa zapracováno cca 50 000 m3 zeminy.
  • Dále v souběhu probíhají práce rozšíření pravé poloviny mostní estakády a úpravy středního dělícího pásu.
  • Po převedení dopravy do jednoho jízdního pásu bude v zimních měsících probíhat demolice levé poloviny estakády (předpoklad převedení dopravy na pravý jízdní pás je v prosinci 2023).
  • V roce 2024 bude vybudováno finální rozšíření levého pásu dálnice včetně mostu a bude zde převeden provoz opět v režimu 2+2 .
  • Následně bude demolována pravá polovina estakády a v roce 2025 bude dokončeno rozšíření pravé poloviny dálnice  ve směru na Ostravu.
  • Předpoklad uvedení stavby do provozu, to znamená obou jízdních pásů v plné šířce, je v červnu roku 2025.

Výstavba probíhá v režimu 24/7, to znamená, že se pracuje ve dne, v noci i o víkendech. Samozřejmě s ohledem na klimatické podmínky.

Dálnice D1 v okolí Brna již dlouhodobě kapacitně nedostačuje. Denně zde projede až 80 tisíc vozidel, což způsobuje pravidelné dopravní problémy i v situaci, kdy je dálnice zcela bez omezení. Právě z tohoto důvodu ŘSD přistoupilo ke zkapacitnění dálnice, které sice řidičům přinese dočasné snížení jízdního komfortu, po dokončení prací však naopak dojde k výraznému zvýšení plynulosti, a tedy i bezpečnosti dopravy na dálnici D1.

Print Friendly, PDF & Email